جنازة د محمد عبدالله دراز

‏أحمد عبدالله عيسي فئات ـ وطني . Sep 05, 2020 · ماکس موللر()په دې آند دی چې : د تدين باعث عقل دی ، ځکه په عقل سره انسان له حيواناتو څخه توپير خوري ، عقل په مخلوقاتو کې انسان په سوچ او فکر باعث کړ له همدې ځای څخه عقل له طبيعت سره په شاوخوا کې فکر يووړ ، تردې چې عقل انسان دې نتيجې ته ورسوو چې له جماداتو څخه په خبرو کې هغه تعبيرات

2022-12-05
    إ ن م ا ي ف ت ر ي
  1. فيديو وصور
  2. من اشهر قواويد بغداد في تلك الفترة
  3. محمد عبد الله دراز وصلته بالجزائر أ
  4. 8,212 likes · 6 talking about this